tuyển dụng

Vị trí Tuyển dụng

Nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học nghiên cứu thiết kế các vật liệu tiên tiến bằng các phương pháp mô phỏng lượng tử/cổ điển.

Yêu cầu

– Đối với nghiên cứu viên đã có bằng tiến sĩ: 01 ứng viên full time, 03 ứng viên part-time

+ Chuyên ngành Vật lý; đọc, hiểu và viết được tiếng Anh.

+ Có kĩ năng sử dụng các gói mô phỏng lượng tử: VASP, Quantum Espresso và LAMMPS…

+ Có kĩ năng phân tích dữ liệu mô phỏng: Phát triển các code dựa trên ngôn ngữ Python/Perl để xử lí kết quả mô phỏng

+ Có kĩ năng viết bài báo quốc tế

+ Có tinh thần cầu tiến và đam mê nghiên cứu

Đối với nghiên cứu viên chưa có bằng tiến sĩ:  02 người

+ Chuyên ngành Vật lý; đọc, hiểu và viết được tiếng Anh.

+ Có kĩ năng sử dụng các gói mô phỏng lượng tử: VASP, Quantum Espresso và LAMMPS…

+ Có tinh thần cầu tiến và đam mê nghiên cứu

+ Mong muốn tiếp tục học Nghiên cứu sinh với các hướng nghiên cứu của Lab

– Đối với nghiên cứu viên chưa có bằng thạc sĩ: 04 người. 

+ Chuyên ngành Vật lý; đọc, hiểu được tài liệu tham khảo tiếng Anh.

+ Có tinh thần cầu tiến và đam mê nghiên cứu

+ Mong muốn tiếp tục học cao học với các hướng nghiên cứu của Lab

Ưu tiên: các ứng viên chuyên ngành vật lý, hóa học và khoa học vật liệu tính toán

Chế độ

+ Người đã có bằng tiến sĩ:

  • Nếu đủ điều kiện kí hợp đồng dài hạn: lương theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường Thủ Dầu Một là 20 triệu/tháng + thu nhập tăng thêm + thưởng thêm theo kết quả nghiên cứu.
  • Nếu chưa đủ điều kiện kí hợp đông dài hạn: hợp đồng theo hình thức cộng tác viên nghiên cứu, hưởng thù lao kết quả nghiên cứu theo quy chế chi tiêu nội bộ của đại học Thủ Dầu Một.

+ Người có bằng thạc sĩ: Thù lao thỏa thuận, được hỗ trợ học phí học tiến sĩ, thưởng thêm theo kết quả hợp tác nghiên cứu.

+ Người có bằng đại học: Thù lao thỏa thuận, được hỗ trợ học phí học thạc sĩ, thưởng thêm theo kết quả hợp tác nghiên cứu

+ Có cơ hội hợp tác lâu dài với nhóm nghiên cứu.

Thời gian làm việc

+ Đối với nghiên cứu viên tiến sĩ hợp đồng dài hạn: Thời gian làm việc full time tại trường Thủ Dầu Một.

+ Đối với nghiên cứu viên tiến sĩ không hợp đồng dài hạn: Thời gian làm việc part time tại trường Thủ Dầu Một/online.

+ Đối với nghiên cứu viên có bằng thạc sĩ và cử nhân: Thời gian làm việc full time/part time tại trường Thủ Dầu Một.

+ Đối với cộng tác viên ở nước ngoài: Làm việc bán thời gian (online).

– Địa điểm

Trường ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam (có kết hợp với nhiều Lab ở nước ngoài và trong nước)

Hỗ trợ phương tiện đưa rước hai chiều từ TP HCM đến trường Thủ Dầu Một.

Trường có trang bị hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPCC) khá mạnh.

Hồ sơ

+ Bằng cấp cao nhất

+ Lý lịch khoa học (CV)

+ Bản photo chứng minh nhân dân 

Liên hệ

Dr. Nguyen Duy Khanh:` khanhnd@tdmu.edu.vn;                   ĐT: 0764739541

Prof. Vo Van On:            onvv@tdmu.edu.vn;                        ĐT: 0983330749