Khả năng kháng virus của Đông trùng hạ thảo và tiềm năng trong điều trị SARS-CoV-2

Sự xâm nhiễm virus, đặc biệt là sự bùng phát đại dịch COVID-19, đã gây thiệt hại nặng nề, hàng triệu người đã mất, tạo nên một khủng hoảng chưa từng có cho toàn bộ hệ thống y tế thế giới. Nghiên cứu Vaccin và thuốc chống lại COVID trở thành nhiệm vụ cấp thiết …

Khả năng kháng virus của Đông trùng hạ thảo và tiềm năng trong điều trị SARS-CoV-2 Read More »

SÁP NHẬP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀO VIỆN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Quyết định số 140/QĐ-HĐTr về việc sáp nhập Khoa Công nghệ Thực phẩm vào Viện Phát triển Ứng dụng của Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một đã được thông qua theo đó Viện Phát triển Ứng dụng sẽ có chức năng đào tạo và nghiên cứu- ứng dụng- chuyển giao. Theo công văn …

SÁP NHẬP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀO VIỆN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG Read More »

Sáp nhập Khoa Công nghệ thực phẩm vào Viện Phát triển ứng dụng

Trong cuộc họp đầu năm của Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận của cuộc họp Lãnh đạo trường, khoa Công nghệ Thực phẩm sẻ được sáp nhập vào viện Phát triển Ứng dụng, theo đó viện PTUD sẽ có thêm chức năng …

Sáp nhập Khoa Công nghệ thực phẩm vào Viện Phát triển ứng dụng Read More »