Technology transfer​

Thêm Heading của bạn tại đây

Technology transfer

Chuyển giao công nghệ

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ luôn được chúng tôi đẩy mạnh phát triển giúp những giá trị mà khoa học mang lại có thể tiếp cận đến cuộc sống.

Tiền thân là trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm với chức năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hoạt động từ năm 2016, đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã và đang hợp tác chuyển giao với nhiều doanh nghiệp và các hộ sản xuất cá nhân trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe và công nghệ sản xuất nấm dược liệu. Tiêu biểu là các sản phẩm cao chiết suất từ nấm Đông trùng hạ thảo và nấm Linh chi với Công ty cổ phần MHD Inocare, công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh, ngoài ra còn các quy trình nuôi trồng các loại nấm dược liệu và nấm ăn. 

Với đội ngũ nghiên cứu lớn mạnh từng ngày, nhiều hướng nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực chúng tôi mong muốn đưa những công trình nghiên cứu đóng góp tạo ra giá trị cho xã hội. 

 

Thêm Heading của bạn tại đâyudhfosjdnbfskoldjfnslkdjfnsldjkfnsldkfnsldkfnsldkfnsldkfnsdkfnsdfn Thêm Heading của bạn tại đâyudhfosjdnbfskoldjfnslkdjfnsldjkfnsldkfnsldkfnsldkfnsldkfnsdkfnsdfn Thêm Heading của bạn tại đâyudhfosjdnbfskoldjfnslkdjfnsldjkfnsldkfnsldkfnsldkfnsldkfnsdkfnsdfn Thêm Heading của bạn tại

Thêm Heading của bạn tại đây

CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM

Các hoạt động chuyển giao công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu luôn được Viện ưu tiên phát triển. QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU CÓ THỂ TÍNH TOÁN THÔNG QUA CÔNG CỤ BÊN DƯỚI. 

TRẠI ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO XÂY DỰNG THEO CHUẨN SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐƯỢC CHUYỂN GIAO TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG.

 TRỒNG NẤM LINH CHI ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OHAL TẠI BÌNH PHƯỚC