NĂNG LỰC

Hệ thống 20 phòng thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Lý, Hóa, Sinh, Môi trường, Công nghệ tế bào, Thực phẩm với hệ thống thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu trong các lĩnh vực trên.

Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của trường Đại học.

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0274-3822378

WEBSITE:Iattdmu.edu.vn

EMAIL: csrp@tdmu.edu.vn

FANPAGE: Viện phát triển ứng dụng-Đại học Thủ Dầu Một

DỊCH VỤ
KIỂM NGHIỆM MẪU

Sample test service

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Cá nhân

– Các sinh viên, học viên cao học đang học tập cần phân tích các chỉ tiêu trong ngành nghề mình học phục vụ làm tiểu luận môn học, đồ án tốt nghiệp.

– Các cá nhân làm sản xuất cần phân tích để kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Tổ chức

– Các doanh nghiệp sản xuất cần kiểm soát chất lượng sản phẩm nội bộ. kiểm tra thông số sản phẩm cũng như thử nghiệm sản phẩm.

PHẠM VI SỬ DỤNG KẾT QUẢ

Sử dụng cho học tập, nghiên cứu

Các ngành học tự nhiên yêu cầu học viên cần có kỹ năng nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu, tuy nhiên các thiết bị cần thiết cho học tập thì không phải bất cứ Trường đào tạo nào cũng có thể trang bị đầy đủ. Vì vậy phân tích mẫu tại các cơ sở khác có trang thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu học tập là hết sức cần thiết. 

Sử dụng cho kiểm soát chất lượng nội bộ

Hiện nay các công ty đều có quy trình kiểm soát chất lượng trong đó việc phân tích các chỉ tiêu chiếm vai trò quan trọng. Tuy nhiên đầu tư cho phòng thí nghiệm là rất lớn nên việc lựa chọn phân tích bên ngoài cũng được rất nhiều công ty cân nhắc.

Sử dụng tham khảo

So sánh đối chiếu đánh giá độ tin cậy giữa các đơn vị phân tích chỉ tiêu.

ĐIỀU KIỆN MẪU

Mẫu gửi phải đúng yêu cầu về khối lượng, thể tích, điều kiện bảo quản (tham khảo tại “Danh sách các chỉ tiêu phân tích”.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu điều kiện mẫu gửi không đạt yêu cầu gây ảnh hưởng đến kết quả kiểm nghiệm.

LƯU Ý

Kết quả thực hiện không dùng đăng ký các hoạt động cấp các giấy phép có liên quan.