NHÓM CHỈ TIÊU

TÊN CHỈ TIÊU

ĐỐI TƯỢNG MẪU

YÊU CẦU MẪU

PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM

TÌNH TRẠNG DỊCH VỤ

Khối lượng/Thể tích

Vật chứa mẫu

Bảo quản

Hợp chất hữu cơ

Adenosine

Nấm dược liệu

Tối thiểu 100g

Túi đựng tối màu

Độ ẩm <5% đối với mẫu khô.

Làm lạnh <100C đối với mẫu tươi

Sắc ký lỏng cao áp

Đang cung cấp

Cordycepin

Kim loại

Cu

Mẫu đã được phá, kim loại cần đo ở dạng hòa tan trong dung môi phù hợp

0.5 lít/ chỉ tiêu/ mẫu

Chai thủy tinh hoặc chai nhựa chuyên dụng

axit hóa mẫu

Quan phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Chưa cung cấp

Mn

Fe

Pb

Mg

Vi sinh

TPC

Thực phẩm

Liên hệ

Liên hệ

Chưa cung cấp

 

Coliforms

 

E.coli

 

S.aureus

 

Cl.perfringens

 

Salmonella

 

V.parahaemolyticus

 

Tổng số nấm men, nấm mốc

Thử hoạt tính

Kháng khuẩn

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Chưa cung cấp

Kháng oxy hóa