Cơ cấu đơn vị

SÁP NHẬP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀO VIỆN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Quyết định số 140/QĐ-HĐTr về việc sáp nhập Khoa Công nghệ Thực phẩm vào Viện Phát triển Ứng dụng của Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một đã được thông qua theo đó Viện Phát triển Ứng dụng sẽ có chức năng đào tạo và nghiên cứu- ứng dụng- chuyển giao. Theo công văn …

SÁP NHẬP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀO VIỆN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG Read More »

Sáp nhập Khoa Công nghệ thực phẩm vào Viện Phát triển ứng dụng

Trong cuộc họp đầu năm của Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận của cuộc họp Lãnh đạo trường, khoa Công nghệ Thực phẩm sẻ được sáp nhập vào viện Phát triển Ứng dụng, theo đó viện PTUD sẽ có thêm chức năng …

Sáp nhập Khoa Công nghệ thực phẩm vào Viện Phát triển ứng dụng Read More »