About Us

Lịch sử phát triển
logo hoa dau A tach nen
logowebtachnen

Viện Phát triển Ứng dụng - Đại học Thủ Dầu Một (IAT) được thành lập từ sự hợp nhất giữa ba đơn vị là Viện Phát triển Khoa học Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu Thực Nghiệm và Khoa Công nghệ Thực phẩm. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn mang lại lơi ích và giá trị cộng đồng.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương, khu vực và cả nước. Quản lý và tổ chức hoạt động thực hành, thực nghiệm. Phối hợp tổ chức hoạt động giảng dạy theo phân công của nhà Trường. Thiết lập mở rộng mối quan hệ trong nước và quốc tế. Cung ứng các dịch vụ trong nghiên cứu và thực nghiệm.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao các cấp. Tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao mở rộng quy mô cho cá nhân tổ chức có nhu cầu. Hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh hoạt động chuyển giao và sản xuất thực nghiệm. Phối hợp cùng các đơn vị tổ chức giảng dạy thực hành, thực tập và hoạt động nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động trưng bày quảng bá các sản phẩm, quy trình, thiết bị công nghệ và các sản phẩm ứng dụng thuộc đề tài đã nghiệm thu.

Human resources

Nguồn nhân sự

TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT

0
Giáo sư và Phó Giáo sư
0
Tiến Sỹ
0
Cán bộ Giảng viên và Kỹ thuật viên

Sản phẩm chủ lực tạo nên giá trị

dtht

Nấm Đông trùng hạ thảo

Đại học Thủ Dầu Một là đơn vị tiên phong nuôi trồng thành công Đông trùng Hạ thảo với quy trình khép kín, áp dụng các công nghệ mới trong quy trình nuôi trồng mang cao dược tính an toàn, cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nấm Đông trùng Hạ thảo (cordyceps militaris). 

IMG_20190716_083857

Nấm Linh chi

Môi trường nuôi trồng mô phỏng hoàn toàn giống điều kiện tự nhiên (Ánh sáng hồng ngoại, nhiệt độ lạnh, áp suất thấp, thời gian nuôi cấy tương đương thời gian sinh trưởng trong tự nhiên). 

cỏdyx

Cao Đông Trùng Hạ Thảo Cordy-X

Là sản phẩm chăm sóc sức khỏe đầu tiên được nghiên cứu tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, chuyển giao thành công đến doanh nghiệp đánh dấu sự khởi đầu trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ của Viện Phát triển Ứng dụng nói riêng và Trường Đại học Thủ Dầu Một nói chung.