Viện Phát triển Ứng dụng Trường Đại học Thủ Dầu Một tham gia HỘI NGHỊ NẤM HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV – NĂM 2022

Vừa qua Viện Phát triển Ứng dụng Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tham gia Hội nghị nấm học toàn quốc lần thứ IV năm 2022 được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 18/06/2022. Là một thành viên của Hội Nấm học Việt Nam, Viện Phát triển Ứng dụng tham gia hội nghị với những bài báo cáo chuyên môn và những sản phẩm ứng dụng có giá trị từ nấm dược liệu.

Báo cáo Poster tại hội nghị nấm học

Đề tài: Khảo sát thành phần hợp chất tự nhiên, khả năng kháng oxi hóa của sản phẩm cao nấm dược liệu, và ứng dụng bảo vệ nguyên bào sợi người khỏi stress oxi hóa. Do nhóm tác giả TS Nguyễn Thị Liên Thương, Ths Nguyễn Đăng Khoa, Ths Nguyễn Minh Chánh thuộc Viện Phát triển ứng dụng thực hiện.

Đề tài bước đầu là minh chứng cho tác dụng bảo vệ cơ thể của sản phẩm Cao Đông trùng Hạ thảo là sản phẩm do Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

khả năng chống oxi hóa của cao nấm đông trùng hạ thảo

Báo cáo Oral tiềm năng trong phát triển da nấm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *