Hội thảo về thiết kế các vật liệu tính toán Châu Á

Với mục đích truyền đạt các kỹ thuật mô phỏng lượng tử hiện đại, Hội thảo về thiết kế các vật liệu tính toán (CMD) Châu Á (ACMD) đã được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2009 với sự hợp tác của Đại học Osaka và các trường đại học tại Việt Nam trong nhiều lần. Năm 2022, ACMD sẽ được tổ chức tại Đại học Thủ Dầu Một. Hội thảo này sẽ cung cấp các bài giảng về các nghiên cứu tiên tiến trong thiết kế vật liệu tính toán cũng như đào tạo thực hành về mô phỏng lượng tử. Hội thảo cũng sẽ bao gồm các bài giảng với tổng quan về vai trò của CMD tại Việt Nam, các kỹ thuật tính toán cấu trúc điện tử cùng với các ứng dụng của chúng để thiết kế các vật liệu chức năng mới. Hơn nữa, một số gói mô phỏng lượng tử guyên lý ban đầu được phát triển bởi các giáo sư của trường Đại học Osaka sẽ được các giáo sư giới thiệu trong các khóa đào tạo thực hành trên hệ thống tính toán hiệu năng cao của trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU HPCC).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *